Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Pääkirjoitus
Tilaajille

Kiista EU-ra­ho­jen ja­ko­ta­vas­ta osoit­taa, ettei tulojen ta­saa­mi­nen ole it­ses­tään­sel­vyys – Toi­vot­ta­vas­ti oi­keu­den­mu­kai­set pe­li­sään­nöt saadaan aikaan

Pääkirjoitus // 2.10.2021

Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin 1995, kansallista aluepolitiikka oli jo ajettu alas. Esimerkiksi syrjäseutulisistä, joilla oli houkuteltu osaajia harvaanasutuille seudulle, oli luovuttu.

EU:n jakamat aluetuet olivat ilmeisesti yksi, joskaan ei tärkein syy siihen, että enemmistö suomalaisista äänesti EU-jäsenyyden puolesta.