Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Tilaajille

KHO vie­rai­li paikan päällä Sok­lis­sa – Va­li­tus­lu­van myön­tä­mi­nen rat­kais­taan myö­hem­min kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den is­tun­nos­sa: Rat­kai­su pe­rus­tuu ha­vain­to­jen lisäksi kir­jal­li­seen sel­vi­tyk­seen

Valmisteilla on päätös, myöntääkö korkein hallinto-oikeus valituslupaa Soklin luvista.

Korkeimman hallinto-oikeuden katselmukseen osallistujat tutustuivat luontaisesti puuttomiin Soklin aho -esiintymiin tiistaina. Katselmus ei ollut yleisölle avoin, vaan siinä oli mukana laaja joukko kutsuttuja asianosaisia.
Korkeimman hallinto-oikeuden katselmukseen osallistujat tutustuivat luontaisesti puuttomiin Soklin aho -esiintymiin tiistaina. Katselmus ei ollut yleisölle avoin, vaan siinä oli mukana laaja joukko kutsuttuja asianosaisia.
Kuva: Katja Palmqvist

Korkein hallinto-oikeus (KHO) jalkautui Savukosken Soklin suunnitellulle kaivosalueelle kahdeksi päiväksi tällä viikolla.

Retki tehtiin yhdessä niiden tahojen kanssa, jotka ovat hakeneet KHO:lta valituslupaa liittyen Soklin kaivoshankkeen lupiin. Katselmuksen puheenjohtajan, oikeusneuvos Riitta Mutikaisen mukaan tarkoitus oli tehdä havaintoja maastossa.