Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

KHO kat­sas­taa ko­ne­kai­vuu­ta kul­ta­mail­la –  "Nyt on se hetki, jolloin on jal­kau­dut­ta­va maas­toon ar­vioi­maan yh­teis­vai­ku­tuk­sia, joita va­lit­ta­ja on tuonut va­li­tuk­ses­saan esiin"

Saamelaiskäräjät haluaa estää Palsinojan uudet luvat, Kullankaivajien liitto pelkää jatkoa Lapin konekaivuun alasajolle.

Korkein hallinto-oikeus tuli paikan päälle katsomaan koneellista kullankaivuuta Inarin Palsinojalle. Presidentti Kari Kuusiniemen johdolla seitsenhenkinen tuomarikokoonpano kävi kahden päivän aikana arvioimassa kaivuun vaikutuksia erityisesti poronhoitoon.
Korkein hallinto-oikeus tuli paikan päälle katsomaan koneellista kullankaivuuta Inarin Palsinojalle. Presidentti Kari Kuusiniemen johdolla seitsenhenkinen tuomarikokoonpano kävi kahden päivän aikana arvioimassa kaivuun vaikutuksia erityisesti poronhoitoon.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvokset kiipeilevät sorapenkkaa ylös ja toista alas presidenttinsä Kari Kuusiniemen johdolla Inarin historiallisilla kultamailla, Palsinojalla. KHO on saapunut paikalle täydessä seitsemän tuomarin ratkaisukokoonpanossa.

– Nyt on juuri se hetki, jolloin KHO:n itse on jalkauduttava maastoon arvioimaan koneellisen kullankaivuun yhteisvaikutuksia, joita valittaja on tuonut valituksessaan esiin, perustelee Kari Kuusiniemi.