Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Tilaajille

KHO hylkäsi saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­lau­ta­kun­nan kan­te­lut – vaa­li­luet­te­loon lisätyt hen­ki­löt pysyvät edel­leen luet­te­los­sa

-
Kuva: Olli Miettunen

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt saamelaiskäräjien vaalilautakunnan kantelut, joissa vaadittiin poistettavaksi KHO:n elo-syyskuiset päätökset. Kyseisissä päätöksissä KHO kumosi ja poisti vaalilautakunnan niin kutsutut itseoikaisupäätökset. Näin ollen vuosina 2011 ja 2015 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon lisätyt henkilöt, joihin kantelut liittyivät, pysyvät edelleen vaaliluettelossa.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta katsoi kanteluissaan, että korkein hallinto-oikeus oli menetellyt virheellisesti muun ohessa sillä perusteella, että vaalilautakuntaa ei oltu kuultu asiassa lainkaan tai kuuleminen oli tapahtunut vain valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimusten osalta.