Väkivallanteko: Tanskan po­lii­si: Useita uhreja am­pu­mi­ses­sa os­tos­kes­kuk­ses­sa Köö­pen­ha­mi­nas­sa – yksi pi­dä­tet­ty

Pelit: Pienen suo­ma­lai­sen studion ke­hit­tä­mä Skábma on en­sim­mäi­nen suuren mit­ta­kaa­van viih­teel­li­nen peli saa­mek­si

Tilaajille

Ke­min­tie Simon liit­ty­mäs­tä Maks­nie­men suun­taan on sul­jet­tu lii­ken­teel­tä raskaan ajo­neu­von nos­to­työn vuoksi – Hen­ki­lö­au­to­jen kier­to­tie kulkee Si­mon­ky­län­tien kautta

Nostotyön kesto on yhestä kolmeen tuntia.

Kemintie eli tie 4 Simon liittymästä 1,6 kilometriä Maksniemen suuntaan on suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi.

Henkilöautoliikenteen kiertotie kulkee Simonkyläntien eli tien 19504 kautta. Simonkylän kiertotie ei sovellu raskaalle liikenteelle, joten raskaan liikenteen kiertotie kulkee Ranuantien eli seututien 924 kautta.