Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ke­min­maan kun­nas­sa on pe­li­sään­nöt

Kirjoittajat haluavat, että Keminmaan kunnan työilmapiiriä käsiteltäisiin kunnan sisällä eikä lehtien palstoilla.
Kirjoittajat haluavat, että Keminmaan kunnan työilmapiiriä käsiteltäisiin kunnan sisällä eikä lehtien palstoilla.
Kuva: Pentti Vuosaari

Keminmaan kunta on saanut viime aikoina roppakaupalla negatiivista palautetta. Haluamme selventää muutaman seikan, ettei jää vääriä käsityksiä.

Kuntaorganisaatiossa on olemassa määrätyt prosessit ja toimintatavat, mikäli koetaan häirintää tai epäasiallista kohtelua.

Prosessi ei käynnisty juorujen, oletusten eikä mutu-tuntuman perusteella. Mikäli kokee työilmapiirissä ongelmaa, häirintää tai epäasiallista kohtelua, riittää puhelinsoitto, sähköposti, viesti esimiehelle tai työsuojelulle. Prosessi käynnistyy asioiden selvittämiseksi sekä epäkohtien läpi käymiseksi. Työterveyshuolto on myös taho, johon voi ja kannattaa olla yhteydessä, mikäli kokee kuormittuvansa työssään psyykkisesti tai fyysisesti.

Kunnassamme toimintatavat ovat jostain syystä päässeet unohtumaan. Tänä vuonna 2022 on päivitetty ”Hyvän kohtelun toimintaohje”, joka on laadittu nimenomaan johtavia viranhaltijoita ajatellen heidän tuekseen ja työkalukseen. Toimintaohjeessa käydään selkeästi läpi prosessi, kuinka mustamaalaamista, häirintää tai epäasiallista kohtelua kokiessaan tulee toimia. Toimintaohjeet toimivat työkaluna myös jokaiselle työntekijälle johtajan tasosta alaspäin sekä luottamushenkilöille. Jokaisen pitäisi tämä toimintaohje hallita ja toimia sen mukaisesti, eikä kirjoitella niistä lehtien palstoilla tai sosiaalisessa mediassa.

On hyvin epäasiallista ja jopa riskialtista lähteä puimaan asioita lehtien palstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Jokaisella meistä tulisi olla tieto ja ymmärrys, missä kulkee nk. hyvän tavan mukainen raja. Raja voi olla häilyvä, silti se voi hyvin yllättäen ylittyä, jolloin kuljetaan rikoslain kuuluvien asioiden piiriin huomaamatta.

Kuntaorganisaatiossa on toimintamallit, joiden mukaan tulee toimia. Mikäli viran-, toimenhaltija tai luottamushenkilö on kokenut kohdanneensa itseään loukkaavaa käyttäytymistä, mustamaalaamista tai vähättelyä, tulee tämä tuoda ilmi ja käsitellä olemassa olevien toimintamallien mukaisesti. Keinot näiden asioiden käsittelyyn ja läpikäymiseen on tiedossa, jolloin myös seurataan, että suunta pysyy kohti parempaa. Seurannalla varmistetaan se, ettei kenenkään tarvitse epäasiallista kohtelua työssään kohdata, eikä kokea.

Asiat tulee nostaa esille kunkin kunnan oman prosessin mukaisesti, ei palstoilla eikä sosiaalisessa mediassa.

Päivi Hietala-Jyty, Tuija Hiltunen-SuPer, Marja Kaakko-JHL, Anne Kulju-Jyty, Tuomo Kuusela-Ts, Juha Laine-Juko, Mirja Matilainen-JHL, Katja Perttula-SuPer/Ts, Kimmo Vääriskoski-JukoKeminmaan kunnan pääluottamushenkilöt, varapääluottamushenkilöt ja työsuojelu