Kysely: Miten pidät itsesi ja asun­to­si vii­leä­nä hel­teel­lä? – kerro vink­ki­si Lapin Kan­sal­le, teemme ai­hees­ta juttua

Kolumni: Kes­kin­ker­tai­suus kun­niaan, elä­mäs­sä ei tar­vit­se koko ajan nauttia kai­kes­ta

Yritykset: Kemissä yri­te­tään perua ym­pä­ris­tö­lu­pa ro­mu­yri­tyk­sel­tä – "Poik­keuk­sel­li­nen toimi"

Kemin Sau­vo­saa­res­sa ja Tornion Suen­saa­res­sa ei saa pau­ku­tel­la ilo­tu­lit­tei­ta

Yhteiset ilotulitustapahtumat on peruttu niin Kemissä kuin Torniossakin.

Lapin pelastuslaitos rajoittaa ilotulitteiden käyttöä edellisvuosien tapaan Kemin ja Tornion keskustoissa sekä Levillä.

Ilotulitteiden käyttö on kiellettyä 31.12. kello 18 ja 1.1 kello 2 välisenä aikana Sauvosaaressa Kemissä ja Suensaaressa Torniossa.

Muualla ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä kello 18–02.

Lapin pelastuslaitoksen mukaan ilotulitteita ei saa käyttää alkoholin vaikutuksen alaisena.

– Olet vastuussa seurauksista tilastasi riippumatta, pelastuslaitokselta huomautetaan.


Tulitteiden käyttöpaikka pitää valita niin, ettei käytöstä aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille eikä muullekaan omaisuudelle.

– Vältä myös aiheuttamasta kohtuutonta haittaa esimerkiksi metelistä kärsiville ihmisille tai  kotieläimille ja lemmikeille.


Raketit putoavat ohjauskeppeineen alas sen jälkeen, kun ne ovat pamahtaneet.

– Ilotulitteiden käyttöä asutusalueiden keskellä tulisi siis välttää. Sopivia paikkoja ovat syrjemmällä olevat aukeiden reunamat, kuten pellot, erilaiset kentät, isot tyhjänä olevat pysäköintialueet, vesialueet ja vastaavat alueet, jossa ilotulitteet voidaan suunnata turvalliseen suuntaan. Käytä sopivaa telinettä tai tukea rakettien ampumiseen. Ilotulituksesta saadaan myös näyttävämpi, jos useat käyttäjät kokoontuvat samoihin paikkoihin niitä ampumaan.


Rakettien ampujan pitää kiinnittää huomiota rakettien suuntaamiseen turvalliseen suuntaan ja tulitteiden sytytystapaan.

–Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.

Ilotulitteita ammuttaessa on käytettävä suojalaseja ja sytytettäessä on hyvä käyttää sytytyspuikkoa. Myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.

Käyttöpaikalta on syytä kerätä käytetyt raketit, kepit ja muut jäänteet roskiin viimeistään seuraavana päivänä.

Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös ilotulitteiden säilytykselle. Asuinhuoneistossa tai huonetiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, saa säilyttää enintään 5 kg ilotulitusvälineitä. Määrä tarkoittaa ilotulitusvälineissä olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on käytännössä noin yksi neljäsosa. Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muunnettuna noin 20 kg.

Ilotulitusvälineet on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen. Ilotulitusvälineitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa tiloissa.

Ei näin:

Älä sytytä sisätiloissa ulkokäyttöön tarkoitettuja ilotulitteita

Älä laukaise ilotulitteita asuinrakennuksen parvekkeelta tai ikkunasta

Älä sytytä kädessäsi ilotulitetta, ellei ohjeessa nimenomaisesti todeta, että se on turvallista

Älä suuntaa ilotulitetta tai heitä sytytettyä tulitetta kohti muita ihmisiä, rakennuksia, muuta omaisuutta tai palavaa materiaalia

Älä käytä paukkupommeja, se on nykyään kokonaan kiellettyä

Älä muuntele tai yhdistele millään tavalla kaupasta saatavia tuotteita

Älä harkitsekaan käyttäväsi muita, kuin kaupasta myytäviä tuotteita; vakavimmat onnettomuudet aiheutuvat yleensä omatekoisista tuotteista

Älä luovuta hankkimiasi ilotulitteita alaikäisten tai alkoholin vaikutuksen alaisten käytettäväksi, vastuu hankkimiesi tuotteiden käytöstä on aina sinulla.