Kemin kil­pai­lu­tus ti­paut­ti hoi­va­yri­tyk­set pol­vil­leen

Kemin kaupungin hoivapalveluille määrittelemät hinnat ovat joidenkin hoivayritysten mukaan liian alhaiset. Kaupunki haluaa laajentaa palvelusetelin käyttöä.

Kemin kiinteähintaisessa kilpailutuksessa kilpaillaan käytännössä sillä, miten laadukkaita palveluja eri yritykset pystyvät tuottamaan tietyllä valmiiksi annetulla hinnalla.
Kemin kiinteähintaisessa kilpailutuksessa kilpaillaan käytännössä sillä, miten laadukkaita palveluja eri yritykset pystyvät tuottamaan tietyllä valmiiksi annetulla hinnalla.
Kuva: MIKKO HALVARI

Kemin kaupunki kilpailuttaa palvelusetelillä hoivapalveluja tuottavat yritykset. Kiinteähintaista kilpailutusta varten kaupunki on määritellyt kotipalvelulle, henkilökohtaiselle avulle, omaishoidon sijaispalvelulle ja veteraanipalvelulle kiinteät hinnat. Ensi vuoden alusta lähtien palvelusetelien enimmäisarvot vaihtelevat Kemissä 25–29 euron välillä tunnilta riippuen palvelumuodosta. Kiinteähintaisessa kilpailutuksessa kilpaillaan käytännössä sillä, miten laadukkaita palveluja eri yritykset pystyvät tuottamaan tietyllä valmiiksi annetulla hinnalla. Sitä pidettiin kaupungissa parempana vaihtoehtona pienten paikallisten yritysten kannalta kuin puhdasta kilpailutusta.

Kilpailutuksen taustalla on kaupungin halu laajentaa palvelusetelin käyttämistä ja turvata näin riittävä palvelujen saanti kaupungin omien palvelujen rinnalle sekä säästää rahaa tukalassa taloustilanteessa.

Monenlaisen avun tarve kasvaa Kemissä väestön ikääntyessä. Asiakas voi valita käyttääkö hän kaupungin palveluja vai anooko hän palveluseteliä kaupungilta palvelujen yrityksiltä ostamista varten. Asiakas saa itse valita yrityksen palveluseteliyrittäjien joukosta.

Paikallisista hoivayrityksistä ainakin osa pelkää, että uudistus romahduttaa niiden kannattavuuden. Jos palvelusetelillä hoivapalveluja kaupungille tuottavat yritykset haluavat jatkaa palvelujen tuottamista seuraavan kahden vuoden aikana, niiden pitää jättää tarjous 2. joulukuuta mennessä kaupungille.

– Palvelusetelillä ostettavien palveluiden sisältöihin ei ole tulossa suuria muutoksia. Palvelut on määritelty tarkemmin, ja asiakirjoja edellytetään toimittamaan laajemmin kuin aiemmin. Veteraanipalvelut tulevat uutena palvelusetelin piiriin, kun kotiin annettavat palvelut tulivat lakisääteisiksi. Asiakkailla säilyy edelleen valinnanvapaus, koska kaikki kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään. Suurin muutos on palvelusetelin hinnoittelu, sillä palvelusetelin enimmäishinta on määritelty, Kemin kaupungin sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen sanoo.

– Veteraanien palveluissa ja henkilökohtaisessa avussa asiakkaalle ei saa jäädä omavastuuosuutta ja kotipalvelussa omavastuuosuudeksi jää maksuasetuksen mukainen omavastuu. Kotipalveluun ja veteraanien palveluihin tulee myös paremmat kertoimet/korvaukset ilta- ja viikonlopputyöhön. Suurin muutos on henkilökohtaisessa avussa, jossa palvelusetelin arvo alenee eikä omavastuuosuutta saa periä asiakkaalta. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvo on alempi kuin kotipalvelussa, koska siinä ei edellytetä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutusta, Niiranen jatkaa.

Kaupunki tarjoaa kahden vuoden sopimusta hoivapalvelujen tuottamisesta. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden optioon.

– Palveluseteliyrittäjäksi hyväksytään kaikki hoivayritykset, jotka täyttävät palvelun tuottamiselle asetetut vaatimukset, jättävät tarjouksen ja toimittavat edellytetyt asiakirjat, Niiranen toteaa.

Yksityisten kotihoivayritysten määrä on kasvanut Meri-Lapissa viime aikoina. Kemissä on tällä hetkellä noin 25 kotipalvelua, henkilökohtaista apua ja omaishoidon sijaishoitoa tuottavaa yritystä tai toimijaa ja toistakymmentä tukipalveluja tuottavaa toimijaa.

Kaupunki on järjestänyt kaksi infotilaisuutta hiljattain hoivayrityksille kilpailutukseen liittyen. Kysymyksiä sosiaali- ja terveystoimeen on tullut yrittäjiltä paljon. Kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kilpailutusta 12. joulukuuta kokouksessaan.

Kemin kaupungin hankinta-asiantuntija Kati Tervo sanoo, että kaupunki ei ole aikaisemmin kilpailuttanut palvelusetelihankintoja. Hoivapalveluiden vertailuun nyt valittua kiinteähintaista kilpailutusta kaupunki on käyttänyt aikaisemmin muissa yhteyksissä. Kaupunki on budjetoinut kotipalvelun, henkilökohtaiseen avun, omaishoidon sijaispalvelun ja veteraanipalvelun palveluseteleihin yhteensä miljoonaa euroa ensi vuodelle.

Laadukas palvelu vaarassa
Jussi Saarela

Kemiläisissä hoiva-alan yrityksissä kaupungin suorittama kilpailutus on aiheuttanut pelkoa. Kaksi kaupungin palveluseteliyrittäjää uskoo, että kilpailutuksesta ei seuraa hyvää.

Kemiläinen Henna Varis perusti kaksi vuotta sitten Hennan Hoiva ja Kotiavun, joka tarjoaa hoivapalveluita kotiin, yksityistä kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, veteraanien avustamista ja avohoitoa, henkilökohtaista avustamista, omaishoidon sijaishoitoa ja hieman myös kotisiivousta. Hän pelkää, että kaupungin kiinteähintaisessa kilpailutuksessa määrittelemillä palvelusetelien enimmäisarvoilla eivät alan yrittäjät pärjää.

– Tuolla hintatasolla yrittäjä ei pysty takaamaan laadukasta avustamista ja hoitotyötä eikä pysyviä työntekijöitä asiakkailleen. Lähihoitajien palkkaukseen ja kuluihin raha ei yksinkertaisesti riittäisi, vaan työhön pitäisi etsiä alalle kouluttamattomia työntekijöitä, Varis sanoo.

Kemiläinen Raija Kanto perusti vasta Raikun Kotipalvelun, joka tarjoaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa Kemissä. Hän pelkää, että hänen yrityksensä kotipalvelujen tarjoaminen kaupungin palvelusetelillä saattaa loppua ensi vuoden alussa. Hän miettiikin hakeutumista ensi vuoden alusta lähtien myös Keminmaan kunnan palveluseteliyrittäjäksi varmuuden vuoksi.

Kanto veikkaa, että kaupungin kilpailutuksen yhteydessä aika moni muukin hoivayritys voi pudota pois pelistä.