Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Kemin kes­kus­ta-alueen suun­nit­te­lu­kil­pai­lu on rat­ken­nut – en­sim­mäi­nen pal­kin­non nap­pa­si­vat "Pa­lo­ku­jat"

Tuomaristo päätti jakaa kilpailuohjelmasta poiketen 1. palkinnon, jaetun 2. palkinnon ja yhden lunastuksen.

Havainnekuva "Palokujista".
Havainnekuva "Palokujista".

Kemin keskusta-alueen suunnittelukilpailu on ratkennut, tiedottaa kaupunki.

Arvioitavia ehdotuksia kilpailuun saatiin yhteensä 23 kappaletta, joista 21 osallistui varsinaiseen suunnittelukilpailuun.

Tiedotteen mukaan kilpailun tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka tukee toiminnallisesti rikkaan ja elävän kaupunkiympäristön muodostumista ja huomioida niin asumisen, matkailun kuin palvelujen kehittymisnäkymät.

Kehittyvän keskustan halutaan edistävän yhteisöllisyyttä ja edesauttaa paikallisten ja matkailijoiden kohtaamisia luomalla erilaisia oleskeluun soveltuvia ympärivuotisia sisä- ja ulkotiloja. Asumisen osalta erityistavoitteena oli löytää keinoja ikääntyvien ihmisten sekä lapsiperheiden houkuttelemiseksi keskustaan.

Tiedotteen mukaan kilpailuun saapui useita kiitettäviä kilpailuehdotuksia, joissa oli keskenään erilaisia vahvuuksia. Tuomaristo päätti jakaa kilpailuohjelmasta poiketen 1. palkinnon, jaetun 2. palkinnon ja yhden lunastuksen. Näiden lisäksi tuomaristo päätti jakaa kolme kunniamainintaa. Nämä seitsemän työtä muodostavat kilpailun palkintoluokan. Muita kilpailuehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen

Palkitut ehdotukset

1. palkinto: “Palokujat” – Anni Saviaro, avustaja: Panu-Petteri Kujala, Oulun yliopisto

Jaettu 2. palkinto: “Esirippu” – Essi Nisonen & Joona Lukka, Tampereen yliopisto

Jaettu 2. palkinto: “Suma” – Kaisla Rahkola, Joona Heikkilä & Ella Kaira, Aalto-yliopisto

Lunastus: “Uutta Linjaa” – Emmy Hömppi, Joonas Mölsä & Lasse Tikkamäki, Aalto-yliopisto

Kunniamaininta: “Naava” – Mari Birling – Aalto-yliopisto

Kunniamaininta: “Kullero” – Hannu Lahtinen & Pyry Teperi, Oulun yliopisto

Kunniamaininta: “Bon Voyage” – Jens Regårdh – Aalto-yliopisto

-

Kilpailun ensimmäisen palkinnon sai ”Palokujat”. Ehdotuksen nostivat voittajaksi sen empirekaupungista kumpuavat, toteuttamiskelpoiset ideat ja Kemin kokoiseen kaupunkiin sopivat konstit elävän kaupunkikeskustan luomiseksi.

Jaetun toisen palkinnon saivat kilpailuehdotukset ”Esirippu” ja ”Suma”. Ehdotus ”Esirippu” sai kiitosta sen arkkitehtonisesti korkeatasoisesta kokonaisotteesta sekä matkailijan käyttäjänäkökulman huomioimisesta. Ehdotus ”Suma” sisälsi kilpailun onnistuneimman torin, ansiokkaasti sijoitetun matkakeskuksen ja esitti idean puistosta asema-alueella.

Kilpailutehtävä ei ollut helppo

Tiedotteen mukaan kilpailutehtävä ei ollut helppo, sillä torien, katujen, aukioiden ja puistojen suunnittelu vaatii hienovaraista mittakaavan tajua. Alue on myös liikenteellisesti haastava, sillä Kemin keskustan liikenne perustuu vahvasti autoiluun, joten kevyen liikenteen sulauttaminen vallitsevaan liikenteeseen toi omat haasteensa kilpailuun.

– Haasteista huolimatta kilpailutöiden taso oli korkeaa ja opiskelijakilpailulle luonteenomaisesti hyvin värikästä. Suunnitteluohjeesta oli myös uskallettu irrottautua, jolloin oivallukset ja uusien ideoiden löytäminen oli mahdollista, SAFA arkkitehti ja kilpailutuomari Virve Väisänen kertoo tiedotteessa.

Sekä palkituissa että kunniamaininnan saaneissa ehdotuksissa hyödynnettiin erinomaisesti Kemin neljä vuodenaikaa, tiedotteessa todetaan.

Kemin kaupunkikeskustan suunnittelukilpailun voittivat Palokujat- ehdotuksellaan kemiläislähtöinen Anni Saviaro ja hänen avustajansa Panu-Petteri Kujala.
Kemin kaupunkikeskustan suunnittelukilpailun voittivat Palokujat- ehdotuksellaan kemiläislähtöinen Anni Saviaro ja hänen avustajansa Panu-Petteri Kujala.
Kuva: Jussi Saarela