Ke­mil­lä, Kok­ko­lal­la ja Kot­kal­la on paljon yh­teis­tä

-

Kemillä, Kokkolalla ja Kotkalla on paljon muutakin yhteistä kuin samalla k-kirjaimella alkava nimi. Ne ovat kaikki merenrantakaupunkeja ja sijoittuivat EPSI Ranking Finlandin tekemästä Kuntaranking 2019 -onnellisuustutkimuksessa suurimmista kunnista häntäpäähän. Kolme onnellisinta kuntaa ovat tutkimuksen mukaan Kauniainen, Naantali ja Pirkkala.

Rikkaiden ihmisten kuluva sanonta on, että raha ei tuo onnellisuutta. Jos ei tuo, niin ainakin se helpottaa elämistä. Ei liene pelkästään sattumaa, että Kauniainen on listan kärkipäässä. Se on myös Suomen rikkain kunta.

Tutkimuksen haastatteluissa palkat eivät nousseet erityisesti esille, mutta jotain yhteytä rahalla ja onnellisuudella on. Ehkä onnellisuus ei kasva enää samassa suhteessa kun rahaa on käytettävissä enemmän kuin tarpeeksi. Ensimmäisen miljoonan jälkeen voi naurattaa, mutta tuskin toisen miljoonan jälkeen nauru on kahta kertaa railakkaampi.

Rahaa saa töitä tekemällä. Jos sopivia töitä ei ole omalla paikkakunnalla tarjolla, niitä pitää lähteä hakemaan muualta. Jos ja kun Metsä Fibren biotuotetehdashanke käynnistyy, se tuo avautuvien työpaikkojen myötä tyytyväisyyttä koko Meri-Lapin alueelle.

Onnellisuutta on monenlaista. Siihen liittyvät perhe ja ystävyyssuhteet asuinpaikasta huolimatta. Rahaa enemmän tutkimuksen haastatteluissa painotettiin rauhallisuutta, turvallisuutta ja luontoa. Eikö Kemistä, Kokkolasta tai Kotkasta löydy näitä elementtejä? Ainakin Kemissä on rauhallista. Joskus jopa liiankin rauhallista. Toki joukkoon mahtuu kotimurtoja ja pahoinpitelyitä. Missä ei mahtuisi?

Ei luonnossakaan ole moittimista. Merimaisemaa ei voi kukaan viedä täältä pois. Metsämaisema polkuineen löytyy esimerkiksi Kiikelistä. Sinne on keskustastakin vain muutama sata metriä matkaa.

Käytännön asioista tutkimuksessa nousi tärkeinä asioina esiin liikkumisen mahdollisuus ja palveluiden saatavuus. Junat kulkevat, lentokoneet lentävät ja bussit kulkevat Kemissäkin.

Palveluiden saatavuudessa olisi Kemillä petraamisen paikka. Ei ihminen voi olla tyytyväinen, jos hän ei pääse kohtuullisessa ajassa lääkäriin. Lääkäreiden vähyys on ongelma, mutta se ei ole ratkaisematon pulma. Terveys on aika tärkeä asia kun puhutaan tyytyväisyydestä.

MTV Uutiset on saanut EPSI Rankingilta 60 suurimman kunnan asukastyytyväisyysluvun. En tiedä kuinka monta kemiläistä oli mukana vastaamassa tutkimuksen kysymyksiin. Asukastyytyväisyyden virhemarginaali on +/- 4,5–6,5 indeksipistettä asteikolla nollasta sataan. Jos allekirjoittanut olisi ollut vastaamassa kysymyksiin, niin Kemin pisteytys olisi nytkähtänyt ainakin hieman ylöspäin. Kemistä oon ja kehtaan sen edelleenkin sanua.