Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Ke­mi­läi­nen kan­di­daat­ti teki his­to­riaa Ro­va­nie­mel­lä – hän sai työ­pai­kan kau­pun­gin en­sim­mäi­sen ano­nyy­min rek­ry­toin­nin kautta

Rovaniemelle hankittiin kirjastoon uusi työntekijä uudella rekrytointitavalla.
Rovaniemelle hankittiin kirjastoon uusi työntekijä uudella rekrytointitavalla.
Kuva: Pekka Aho

Rovaniemen kaupungin ensimmäinen anonyymi rekrytointi on viety maaliin, kaupunki tiedottaa. Anonyymin rekrytoinnin tuloksena kirjastonhoitajaksi valittiin humanististen tieteiden kandidaatti Esko Nousiainen Kemistä.

Anonyymillä rekrytoinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa haastateltavat valitaan ilman, että käytettävissä on tehtävän kannalta epäolennaisia tunnistetietoja, kuten nimi, ikä, siviilisääty ja sukupuoli. Tunnistetiedot ovat rekrytoijien käytettävissä haastatteluvaiheesta eteenpäin.

– Osallistuin anonyymin rekrytoinnin pilotin kaikkiin vaiheisiin ja koen, että toimintatapa on tärkeä osa tulevaisuuden rekrytointityötä, summasi palvelualuepäällikkö Merja Tervo kaupungin tiedotteen mukaan.

Hakijoilta kysyttiin haastattelun yhteydessä heidän kokemuksiaan anonyymistä rekrytoinnista. Saadun palautteen mukaan hakijat pitivät menetelmää hyvänä ja mielenkiintoisena tapana toimia. Osa haastatelluista kertoi, että rekrytoinnin anonyymiys vaikutti heidän päätökseensä hakea tehtävää. Kaupungin arvion mukaan tehtävään saatiin tavanomaista enemmän hakemuksia.

Kokeilu jatkuu

Kokeilua tullaan jatkamaan eri toimialoilla ja organisaatiotasoilla kevään aikana, kertoo Rovaniemen henkilöstöjohtaja Antti Määttä.

– Anonyymin rekrytoinnin kokeilun alku on ollut lupaava ja osoittaa aiheen tärkeyden.

Aihe kiinnostaa myös tutkijoita. Lapin ja Tampereen yliopistojen tutkijat ovat ehdottaneet aiheeseen liittyvää tutkimusyhteistyötä. ,

– Tutkimuskiinnostus rekrytointeja kohtaan on selvästi kasvamassa, ja yksi erityinen mielenkiinnon kohde on anonyymi rekrytointi. Siinä nousevat esiin tärkeät kysymykset ihmisten työhön sopivuudesta ja työelämän tasavertaisuudesta, tutkijatohtori Heikki Huilaja Lapin yliopistosta kertoo kaupungin tiedotteessa.