Tilaajille

Ke­mi­jär­vi vä­hen­tää yk­si­tyis­tei­den avus­tuk­sia, Salla pitää en­nal­laan tois­tai­sek­si

Yksityisteiden tieosakkaat Kemijärvellä maksavat lähivuosina entistä suurempia summia tiekunnille, sillä kaupunki muuttaa avustusmalliaan.

Lokakuun alusta alkaen kaupunki ei enää kilpailuttaisi ja tekisi sopimuksia esimerkiksi aurausurakoitsijoista vaan maksaisi tiekunnille vuosittain avustusta 1 000 euroa kilometriä kohti. Muiden kanssa tavoiteltaisiin sopimusta, jolloin avustus olisi 300 euroa tai 50 euroa.