PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä vaa­di­taan muu­tok­sia hal­lin­to­sään­töön – val­tuus­tos­sa pitkiä pu­heen­vuo­ro­ja ta­lou­des­ta, mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­tä ja hy­vin­voin­ti­alueen val­mis­te­lu­työs­tä

Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantasen mukaan Kemijärven keskusta tarvitsee valovoimaisen tähden, mutta hotellin toteutus on vielä kaukana.
Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantasen mukaan Kemijärven keskusta tarvitsee valovoimaisen tähden, mutta hotellin toteutus on vielä kaukana.
Kuva: Terttu Pohtila

Kemijärven valtuustossa pidettiin maanantaina pitkiä puheenvuoroja kaupungin taloudesta, matkailun kehittämisestä ja uuden hyvinvointialueen valmistelutyöstä.

– Tämä keskustelu on tälle valtuustolle ensimmäinen, mutta kyllä tässä voisi bingoa pelata, sillä puheenvuorot ovat samoja, totesi Jarkko Kotilaine (vas.) ja vaati muutosta talouden seurantaan.