PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä luot­ta­mus­paik­ko­jen jako lop­pu­suo­ral­la – suu­rim­mat puo­lueet eivät pääs­seet sopuun, pe­rus­suo­ma­lai­set jät­täy­tyi neu­vot­te­luis­ta pois

Perussuomalaiset esittivät itselleen kaupunginhallituksen puheenjohtajuutta kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen puheenjohtajuus siirtyisi keskustalle.

Kemijärven poliittiset ryhmät ovat jatkaneet kesäkuussa alkaneita neuvotteluja luottamushenkilöpaikkojen jaosta. Asiasta kertoo neuvotteluryhmän puheenjohtaja Juhani Tapio.

Maanantaina 5. heinäkuuta kaksi suurinta ryhmää, keskusta ja perussuomalaiset neuvottelivat kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien paikoista. Tämän jälkeen muut liittyivät neuvotteluun.