Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Tilaajille

Kela uu­dis­taa saa­men­kie­li­set verk­ko­si­vun­sa

Kela juhlistaa parhaillaan vietettävää saamen kielten viikkoa julkaisemalla uudistetut pohjoissaamenkieliset verkkosivut. Uudet sivut on jo avattu.

Sivuilla kerrotaan aiempaa laajemmin Kelan etuuksista ja Kelan saamenkielisistä palveluista. Saamenkielisten sivujen löydettävyyttä on parannettu tuomalla saamen kieli kela.fin kielivalikkoon.