Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Kela jul­kai­si kol­tan­saa­men­kie­li­set verk­ko­si­vut – uhan­alai­nen vä­hem­mis­tö­kie­li saa vah­vis­tus­ta so­te-alan am­mat­ti­sa­nas­toon

Koltansaamenkielisten sivujen julkaisun jälkeen kela.fi:ssa on yhteensä noin 200 saamenkielistä sivua, mikä tekee siitä yhden Suomen laajimmista saamenkielisistä viranomaissivustoista.

Kela on julkaissut koltansaamenkieliset kela.fi-sivut. Kelan etuuksista ja palveluista kerrotaan nyt kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä: pohjois-, inarin- ja koltansaameksi.

Koltansaamenkielisten sivujen julkaisun jälkeen kela.fi:ssa on yhteensä noin 200 saamenkielistä sivua, mikä tekee siitä yhden Suomen laajimmista saamenkielisistä viranomaissivustoista.