Käy­tän­nöt vaih­te­le­vat kun­nis­sa: Osassa ko­ko­ai­kai­sil­le luot­ta­mus­hen­ki­löil­le mak­se­taan ko­kous­palk­kiot kuu­kau­si­pal­kan li­säk­si, osassa ei

Liisa Ansala on tällä hetkellä vanhempainvapaalla. Päätoimiset ja puolipäiväiset hallitusten puheenjohtat ovat viime vuosina yleistyneet kunnissa.
Liisa Ansala on tällä hetkellä vanhempainvapaalla. Päätoimiset ja puolipäiväiset hallitusten puheenjohtat ovat viime vuosina yleistyneet kunnissa.
Kuva: Jouni Porsanger

Rovaniemen kaupunki on herännyt kunnanhallituksen puheenjohtajan palkkioista nousseeseen kohuun ja muistuttaa, että vuonna 2015 uudistunut ja vuonna 2017 luottamushenkilöiden osalta voimaan tullut kuntalaki määrittelee päätoimisen luottamushenkilön aseman.

Samat määräykset koskevat myös pormestareita.