Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Kau­pun­ki: Eri­tyi­sen tuen pien­ope­tus­ryh­miä on kou­luil­la li­sät­ty, tällä lu­ku­vuo­del­le ryhmät ovat täynnä

Rovaniemellä on ollut haasteena saada päteviä erityisopettajia. Autismiluokalle kaupunki ei näe tarvetta.

Koulupalveluiden palvelualuepäällikkö Kai Väistön mukaan Rovaniemellä tehdään töitä oppilaiden tuen tehostamiseksi. Elokuussa käynnistyi mm. hanke, jonka tarkoituksena on lisätä koulujen henkilökunnan tietotaitoa liittyen oppilaiden psyykkiseen oireiluun ja tukitoimien järjestämiseen omassa lähikoulussa.
Koulupalveluiden palvelualuepäällikkö Kai Väistön mukaan Rovaniemellä tehdään töitä oppilaiden tuen tehostamiseksi. Elokuussa käynnistyi mm. hanke, jonka tarkoituksena on lisätä koulujen henkilökunnan tietotaitoa liittyen oppilaiden psyykkiseen oireiluun ja tukitoimien järjestämiseen omassa lähikoulussa.
Kuva: Jussi Leinonen

Rovaniemen koulutuspalveluiden palvelualuepäällikön Kai Väistön ja erityisasiantuntija Hanna Koivulan mukaan kaupunki toimii Autismiliiton suositusten mukaan.

– Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan diagnoosipohjainen pienryhmä ei välttämättä ole oppilaan edun mukainen, Koivula ja Väistö toteavat sähköpostitse.