kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen enem­mis­tö vastaa ar­vos­te­luun Ro­va­nie­men ni­mi­tys­po­li­tii­kas­ta – ta­voit­tee­na tehokas joh­ta­mi­nen

Keskustelussa Rovaniemen johtamisjärjestelmästä näyttää unohtuneen virantäytön perusasiat. Kunta- tai viranhaltijalaissa ei ole säädetty virkasuhteeseen ottavaa viranomaista, vaan kunta päättää siitä kuntalain mukaisesti. Kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto, jolle ensisijaisesti kuuluu myös viranhaltijan ottaminen. Valtuusto voi siirtää toimivaltaansa alemmille viranomaisille.

Kuntalain mukaan valtuusto valitsee kunnanjohtajan. Muiden viranhaltijoiden ottamista ei ole säädetty valtuuston tehtäväksi, joten muiden viranhaltijoiden vaali voi kuulua muille toimielimille. Tämä on yleinen käytäntö monissa kunnissa, ja se kunnioittaa demokratiaa ja kuntalakia.