Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Katri Kul­mu­nin ko­hu­kou­lu­tuk­set joh­ta­mas­sa jat­ko­toi­men­pi­tei­siin – Mi­nis­te­riö: eri­tyis­avus­ta­ja Jääs­ke­läi­nen ohjasi han­kin­to­ja vah­vas­ti

Ministeriö päättää toimenpiteistä myöhemmin. Erityisavustaja Kari Jääskeläinen myöntää selvityksessään, ettei silloisen valtiovarainministerin Katri Kulmunin esiintymiskoulutuksen laskutusta seurattu riittävän tarkasti.


Katri Kulmuni keskustan puoluevaltuuston kokouksessa launtaina 13. kesäkuuta.
Katri Kulmuni keskustan puoluevaltuuston kokouksessa launtaina 13. kesäkuuta.
Kuva: Mauri Ratilainen

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) sisäinen tarkastus suosittelee, että keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin esiintymisvalmennuksen epäselvyyksien takia ministeriö ryhtyy toimenpiteisiin viestintätoimisto Tekir Oy:n ja Kari Jääskeläisen suhteen. Ministeriö päättää toimenpiteistä myöhemmin.

Epäselvyydet liittyvät silloisen valtiovarainministerin Kulmunin viestintätoimistolta saamaan esiintymiskoulutuksen laskutukseen ja palveluiden tilaamiseen. Koulutuksen maksoi TEM ja valtiovarainministeriö, vaikka osa koulutuksista liittyi Kulmunin tehtäviin puolueen puheenjohtajana.

Jääskeläinen toimi Kulmunin ministerin erityisavustajana.

Jääskeläisen ohjaus oli vahvaa

TEM:n selvityksessä käy ilmi, että sopimuksen valmistelussa ministerin erityisavustaja Jääskeläisen ohjaus oli vahvaa. Hän antoi selkeästi ymmärtää toimivansa ministerin antamalla mandaatilla. Katri Kulmunin mukaan asia ei ollut näin.

Jääskeläinen teki myös itse töiden tilaukset, joista osasta ministeri ja ministeriön hallinto eivät olleet tietoisia. Ministeriön työjärjestyksen mukaan erityisavustajan tulee antaa virkamiehille näiden tehtävien hoitamisessa tarvittavat tiedot.

Jääskeläinen ei kommentoinut asiaa tiistaina Lännen Medialle.

Aiemmin antamassaan kirjallisessa selvityksessä hän kertoo tavanneensa Kulmunin ja Tekirin viestintäkonsultin Harri Saukkomaan heinäkuussa 2019. Tapaamisen jälkeen Jääskeläinen pyysi, että Saukkomaa suunnittelisi ministerille vaativiin viestintätilanteisiin sopivan valmennuskokonaisuuden.

Jääskeläinen keskusteli Kulmunille järjestettävästä valmennuksesta ministeriön viestinnän ja hallinnon kanssa.

– Laskutuksen seurannan suhteen ei oltu riittävän tarkkoja, ei minun toimesta eikä ilmeisesti virkakunnassa, Jääskeläinen kirjoittaa.

Hän kertoo selvityksessään, ettei ole saanut laskuja tarkistettavaksi, eikä niitä ole hänelle lähetetty.

Sopimuksessa ei ollut määritelty kattohintaa eikä voimassaoloaikaa

TEMin selvityksen perusteella ministeriössä oli perusteltua olettaa, että hankinnan kokonaisarvo pysyy alle 20 000 eurossa. Ylittymistä edesauttoi se, että sopimuksessa ei ollut määritelty kattohintaa eikä voimassaoloaikaa ja se, että ministerin erityisavustaja Jääskeläinen teki suoraan lisätilauksia viestintätoimistolta kertomatta niistä maksuista ministeriön hallinnolle.

Valtiovarainministeriö maksoi Kulmunin koulutuksista yli 26 000 euroa ja työ- ja elinkeinoministeriö lähes 30 000 euroa.

Lisäksi kolmannessa laskussa viestintätoimisto laskutti valtiovarainministeriötä 3. joulukuuta 2019 suoritteesta, joka olisi kuulunut TEM:n maksettavaksi. Lasku ei koskaan saapunut TEM:iin tarkastettavaksi ja mahdollisia lisäselvityksiä varten.

TEMin tiedotteen mukaan osa Tekir Oy:n laskuttamista töistä oli tehty ennen sopimuksen solmimista. Viestintätoimisto on laskuttanut työstä, josta Kulmuni ei ole ollut selvityksensä mukaan tietoinen. Viestintätoimisto on myös laskuttanut lisätyötä valmennushankkeina, vaikka sopimuksen mukaan lisätyö olisi pitänyt tehdä tuntityönä.

Tekirin TEMille antaman selvityksen mukaan sopimukseen oli kirjattu, että viestintätoimisto antaa ministerille kolmen valmennuksen sarjan. Sopimuksen mukaan lisäkoulutukset laskutetaan Tekirin tuntihinnaston mukaan.

Tekirin mukaan sopimuksessa ei ollut määritelty koulutusten enimmäishintaa, eikä siihen ollut kirjattu, millä tavalla ja kuka koulutukset tilaa.

– Käytännössä kaikkien palveluiden tilaaja on ollut sopimukseen merkitty yhteyshenkilö Kari Jääskeläinen, Tekir kirjoittaa.

Sovitun valmennuksen ylimenevästä työstä laskutettiin Tekirin mukaan sopimuksen mukaisesti tuntityönä.

Jääskeläinen tilasi ministerille ylimääräisen valmennuksen, joka pidettiin 13.9.2019. Tämä valmennuksen Tekir laskutti kiinteällä hinnalla, joka sisälsi valmennuksen lisäksi valmennustiimin ja -kaluston käytön sekä ennakko- ja jälkityöt.

Myös 3. joulukuuta pidetyn koulutuksen Tekir laskutti kiinteällä hinnalla tuntilaskutuksen sijaan.

Selvityksessä todetaan, että Kulmunin koulutuksessa on harjoiteltu 3. syyskuuta ja 3. joulukuuta vuonna 2019 tilanteita, jotka ovat liittyneet Kulmunin työhön puolueen puheenjohtajana. Sisäisen tarkastuksen näkemyksen mukaan erilaiset simulaatioharjoitukset tukevat kuitenkin myös ministerin työhön liittyviä esiintymisvalmiuksia, vaikka eivät suoraan sisällöltään olisikaan ministerin työhön liittyviä.

Sopimusta olisi pitänyt rajata yksityiskohtaisemmin

Selvityksessä tarkasteltiin ministeriön toiminnan oikeellisuutta hankinnassa sekä viestintäpalveluiden sisältöjä, ajoitusta ja tilaajatietoja. Selvitykseen pyydettiin lisätietoja Tekir Oy:ltä, Katri Kulmunilta sekä ministerin erityisavustajana toimineelta Kari Jääskeläiseltä.

Ministeriön selvityksestä käy ilmi, että ministeriön viestintä- sekä henkilöstö- ja hallintoyksikkö ovat toimineet hankintaprosessissa hankintalain ja valtioneuvoston hankintaohjeen mukaisesti eikä prosessissa ole siltä osin huomautettavaa.

Sopimusta olisi selkeyttänyt, jos siinä olisi yksityiskohtaisemmin rajattu, että koulutus liittyy Kulmunin uusiin ministerin tehtäviin.

Juttua päivitetty 16.6. klo 14.30. Lisätty tietoja Kari Jääskeläisen ja Tekirin TEMille antamista selvityksistä.