Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö lähti vael­lus­ka­lo­jen puo­les­ta Hel­sin­kiin vaa­ti­maan vas­tuun­kan­toa

Toiveikkaat vaelluskalojen puolestapuhujat tapaavat torstaina viisi ministeriä.

Kari Kilpimaa Savukoskelta ja Veikko Niemelä Kemijärveltä nousivat keskiviikkoiltana junaan Rovaniemellä. Määränpäänä on Helsinki, jossa he käyvät puhumassa ministereille vaelluskala-asiaa.
Kari Kilpimaa Savukoskelta ja Veikko Niemelä Kemijärveltä nousivat keskiviikkoiltana junaan Rovaniemellä. Määränpäänä on Helsinki, jossa he käyvät puhumassa ministereille vaelluskala-asiaa.
Kuva: Pekka Aho

Valtion on otettava omistajaohjaus käyttöön ja laitettava vesivoimayhtiöt kantamaan yhteiskuntavastuuta, jotta vaelluskalat pääsevät palaamaan jokiin. Tämä on viesti, jota viisikymmenpäinen karvalakkilähetystö lähtee viemään päättäjille.

Savukosken kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Kari Kilpimaa nousi keskiviikkoiltana yöjunaan Rovaniemen asemalta.