Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­män sil­ta­työt käyn­nis­tyi­vät

Vt 4 Karsikon eritasoliittymän rakentamiseen kuuluvien siltojen rakentaminen alkaa ja liikenne siirtyy kiertotielle tällä viikolla.

Karsikon liittymän kohdalla otetaan tällä viikolla keskiviikkona 6.1. käyttöön risteyssillan rakennustöiden vuoksi moottoriajoneuvoliikenteen kiertotie, joka on käytössä syksyyn 2021 saakka. Kiertotie kulkee työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä.

Väylävirasto käynnistää Karsikon risteyssillan ja Karsikon alikulkusillan rakennustyöt perustusten paalutustöillä. Paalutustöiden yhteydessä myös nykyinen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytössä oleva Karsikon alikulkusilta suljetaan 13.1. alkaen neljän viikon ajaksi. Korvaava jalankulun ja pyöräilyn yhteys kulkee sulun aikana lähellä olevan Maksniemen alikulkusillan kautta.

-Vanhasta tasoliittymästä on ollut vaikeaa liittyä valtatien liikenteeseen ja sitä on pidetty turvattomana. Eritasoliittymän rakentamalla parannamme merkittävästi risteyksen sujuvuutta ja turvallisuutta tienkäyttäjille, toteaa Väyläviraston projektipäällikkö Keijo Heikkilä.

Karsikon eritasoliittymää koskeva urakka valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2021.