Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Kari Vuokila on vuoden lap­pi­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja

Vuoden 2020 lappilaiseksi opinto-ohjaajaksi on valittu Keminmaassa työskentelevä Kari Vuokila.

Opinto-ohjaaja, kasvatustieteen maisteri, metsätalousinsinööri ja diplomitanssinopettaja Kari Vuokila on toiminut työuransa aikana monissa eri työyksiköissä monenlaisissa vastuullisissa opetus- ja ohjausalan tehtävissä. Opinto-ohjaajaksi hän on valmistunut vuonna 2001.

Vuoden lappilaisen opinto-ohjaajan tunnustuksen myöntää vuosittain Lapin Opinto-ohjaus ry:n hallitus. Palkitsemisperusteissaan yhdistys korostaa Kari Vuokilan työpanosta lappilaisen nuorison hyväksi.

Kari Vuokila on työskennellyt opetusalalla vuodesta 1983 alkaen, ensin Lapin metsäkoulussa ja sittemmin Rovaniemen metsäoppilaitoksessa, Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymässä, Tervolan kunnassa ja tällä hetkellä Keminmaan kunnassa, jossa hän on perusopetuksen opinto-ohjauksen lehtorin virassa.

Kari Vuokilalla on läheinen suhde sekä ammatilliseen että yleissivistävään koulutukseen ja luonnollisesti tätä kautta erittäin laaja yhteistyöverkosto moneen eri suuntaan, yhdistyksestä kerrotaan. Hän on edelleen mukana myös keminmaalaisen tanssiurheiluseura Aidan toiminnassa, jonka perustajiin hän kuuluu.

Tasavallan presidentti on myöntänyt Kari Vuokilalle Suomen valkoisen ruusun I luokan mitalin kultaristein itsenäisyyspäivänä 2018.