Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kan­sa­nää­nes­tys Lapin so­te-pal­ve­luis­ta?

Laki hyvinvointialueista mahdollistaa kansanäänestyksen sote-palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lain mukaan kansanäänestys on järjestettävä, jos kolme prosenttia alueen yli 15-vuotiaista asukkaista sitä vaatii. Lapissa ei tarkemmin määritellä, miten vaatimus on osoitettava. Riittääkö netissä vahva tunnistautuminen?

Lapissa on kiistelty siitä, tuleeko alueella olla kaksi vai yksi sairaalaa (Rovaniemi, Kemi) ja siitä, voiko yksityinen palvelujen tuottaja ottaa myös järjestelyvastuun tietyllä alueella (Kemi-Tornio), vaikka se kuuluukin pääsääntöisesti julkiselle hyvinvointialueelle.

Lapissa on myös uhkana pienten kuntien sote-keskusten lakkauttaminen ja palvelujen keskittäminen suurimmille paikkakunnille. Palveluja karsitaan ja siirretään muualle. Lopulta yksiköt näivettyvät ja asukkaat joutuvat hakemaan palvelunsa kaukaa ja kalliisti. Onko jo olemassa salainen lista lakkautukseen tulevista kunta-alueen palveluista?

Koska lakiin on kirjoitettu kansanäänestyksen mahdollisuus olisi hyvä jos, kansalaiset tuntisivat huolta palveluidensa riittävyydestä ja käyttäisivät myös tätä mahdollisuutta hyväksi. On hyvin todennäköistä, että hyvinvointialueet ja niiden päätöksenteko etääntyy kansalaisista ja byrokratia vie voiton sekä lääketeollisuus ja suuret monikansalliset terveysalan yritykset määrittävät suunnan.

Lain mukaan hyvinvointialueen on saadessaan vaatimuksen kansanäänestyksen järjestämisestä ryhdyttävä toimiin ja asetettava selkeät vaihtoehdot siitä, miltä pohjalta palveluja kehitetään ja tuotetaan. Niistä alueen asukkaat voivat sitten äänestää. Toki aloitteen tekijöitäkin on kuunneltava.

Paljon puhuttiin "isommista hartioista". Missä ne Lapissa ovat? Ainakin palelujen piirissä olevat kokevat, että koko Lapin sote-palvelut on sekavasti järjestetty, palveluihin pääseminen on vaikeaa ja ohjaus satunnaista, eikä palveluketjuista ole tietoakaan. Myös tietotekniikka hallitsee liikaa palvelujen piiriin pääsyä, eikä sitä hallita. Asiakas on eksyksissä.