Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Tilaajille

Kan­sain­vä­li­nen yri­tys­puis­to suun­nit­teil­la Veit­si­luo­toon – Stora Enso si­joit­taa 200 000 euroa yri­tyk­siä alueel­le hou­kut­te­le­vaan hank­kee­seen

Kymmenet eri alojen yritykset ovat osoittaneet kiinnostuksensa Veitsiluodon tehdasalueelle sijoittumiseen.
Kymmenet eri alojen yritykset ovat osoittaneet kiinnostuksensa Veitsiluodon tehdasalueelle sijoittumiseen.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Stora Enso tukee yritysten sijoittumista Veitsiluodon tehdasalueelle ja lähialueelle 200 000 eurolla.

Sellu- ja paperituotannon Kemissä syksyllä lopettanut metsäyhtiö sijoittaa rahat Invest in Veitsiluoto -hankkeeseen. Sen tehtävänä on houkutella uusia yrityksiä Kemi, Keminmaan ja Simon alueille ja tukea yritysten sijoittumista Veitsiluodon tehdasalueelle.