Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Kansa ää­nes­tää van­hus­ten­hoi­dos­ta Haa­pa­ran­nal­la – voi­daan­ko uusi hoi­vayk­sik­kö antaa yk­si­tyi­sel­le toi­mi­jal­le?

Asukkailta kysytään, voidaanko uuden erityisasumisyksikön toiminta antaa yksityiselle.

Haaparannalla on meneillään 2000-luvun toinen kansanäänestys. Tällä kertaa kansalaisilta kysytään, voidaanko uuden, vuonna 2023 valmistuvan erityisasumisyksikön Kotirannan toiminta antaa yksityiselle palveluntuottajalle? Vastauksena on joko kyllä tai ei.

Ennakkoäänestys alkoi jo 5. toukokuuta, ja äänensä voi antaa vielä lauantaina tai varsinaisena äänestyspäivänä sunnuntaina joko oman vaalipiirinsä äänestystilassa tai kaupunginkirjastossa.