Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Tilaajille

”Kan­nat­taa­ko kahden viikon vuoksi enää avata?" – Lapin Kansan lu­ki­jois­ta suurin osa pitäisi koulut kiinni lu­ku­kau­den lop­puun, opet­ta­jat sa­moil­la lin­joil­la

Koulujen avaamisen puolesta puntarissa painaa etenkin syrjäytymisuhassa olevien nuorten pärjääminen. Lapin Kansan kyselyyn vastanneista suurin osa pitäisi koulut kiinni. Turhia riskejä ei haluta ottaa.

Koulujen mahdollinen avaaminen kahdeksi viikoksi jakaa mielipiteitä. Puntarissa painavat toisaalta perheiden jaksaminen, lasten oppiminen sekä syrjäytymisvaara, toisaalta viruksen mahdollinen leviäminen ja juuri sisäistettyjen etäopetuskäytäntöjen alasajo.

Lapin Kansan lukijoilleen tekemään kyselyyn vastanneiden mukaan valtaosa pitäisi koulut vielä kiinni.  68,5 prosenttia yhteensä 1580 vastaajasta oli sitä mieltä, että koulujen etäopetusta tulisi jatkaa lukukauden loppuun saakka.