pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ka­la­joen met­sä­pa­lo kytee viik­ko­ja – Har­vi­nai­nen tu­li­myrs­ky levitti paloa voi­mak­kaas­ti

Kalajoki
Etelä-Savon pelastuslaitoksen Mörkö sammutustyössä. Ajokoneen päällä on 10 000 tonnin vesisäiliö. Toinen ajaa ja toinen pelastushenkilöistä käyttää vesitykkiä.
Etelä-Savon pelastuslaitoksen Mörkö sammutustyössä. Ajokoneen päällä on 10 000 tonnin vesisäiliö. Toinen ajaa ja toinen pelastushenkilöistä käyttää vesitykkiä.
Kuva: Tuovi Pulkkanen

Reilu viikko sitten Kalajoen Rautiossa syttyneen metsäpalon tilanne on vakaa, mutta tilanne ei ole ohi vielä viikkojenkaan kuluttua. Palo voi keskialueilla kyteä koko syksyn, jos palopesäkkeitä ei kaiveta esiin ja sammuteta. Toinen vaihtoehto on antaa palopesäkkeiden palaa, koska kytevät alueet ovat paloalueen keskellä, ja antaa talven sammuttaa palo.

­­– Nyt tehtävät päätökset tulevat vaikuttamaan pitkälle tulevaisuuteen. Päätöksenteossa huomioidaan puustovahingot, luonto ja sen palautuminen. Tilannetta arvioidaan ja päätös tehdään yhteistyössä pelastuslaitoksen, metsäasiantuntijoiden ja maanomistajien kanssa, päivystävä palomestari Matti Virtanen sanoo.