pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Ka­la­joen maas­to­pa­lo­alueel­le tulossa Ete­lä-Kar­ja­las­ta suur­te­ho­pump­pu – sitä varten le­vi­tet­tiin kahden ki­lo­met­rin mit­tai­nen let­ku­lin­jas­to

Kalajoen Raution metsäpaloalueella tilanne on vakaa.

Kalajoen metsäpaloaluetta kuvattuna perjantaina.
Kalajoen metsäpaloaluetta kuvattuna perjantaina.
Kuva: Heikki Syrjäniemi

Kalajoen Raution metsäpaloalueella tilanne on vakaa.

Pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan, että leviämisvaara on tällä hetkellä oleellisesti aiempaa vähäisempi, mutta sitä ei voi täysin sulkea pois. Sääolosuhteiden vaikutus on leviämisen kannalta oleellista oleellista.

Parin lähipäivän sääennusteet näyttävät sellaisilta, että leviämisriskiä voi pitää pienenä.

Tiistaina ja keskiviikkona tuulien odotetaan voimustuvan ja puuskissa voi tullaa jopa yli 10 metriä sekunnissa. Tämä lisää riskiä, että uusia liekkipalopaikkoja paljastuu.

Pelastuslaitos kertoo, että työturvallisuussyistä sammutustyöt joudutaan yöllä keskeyttämään kaikkein pimeimmäksi ajaksi. Muuna aikana sammuttamista jatketaan katkeamattomasti.

Henkilöstöä on paikalla noin sata henkilöä työvuoroa kohden. Puolustusvoimat antaa edelleen virka-apua kahdella virka-apuosastollaan.

Helikopterit on tässä vaiheessa vapautettu reserviin. Ilmatiedustelua tehdään Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ja muiden pelastuslaitosten mukanaan tuomilla drooneilla sekä palovalvontakoneilla jotka käyvät alueen yllä kolmen tunnin välein.

Kalajoen maastopaloalue on noin 290 hehtaarin kokoinen.
Kalajoen maastopaloalue on noin 290 hehtaarin kokoinen.
Kuva: Jokilaaksojen pelastuslaitos

Alueelle on illan ja yön aikana levitetty valmiiksi noin kahden kilometrin letkulinjasto valmiiksi. Se toimii runkolinjastona Etelä-Karjalasta tulevaa Stora Enson tehdaspalokunnan suurtehopumppua varten. Pumpulla pystytään syöttämään linjastoon sammutusvettä jopa 10 000 litraa minuutissa. Tällä turvataan sammutusvesihuoltoa.

Palopaikalla on aiempina päivinä tapahtunut muutama loukkaantuminen. Uusia työtapaturmia ei ole nyt tullut tietoon.

– Pieniä kalustorikkoja sattuu silloin tällöin, mutta useimmiten ne pystytään korjaamaan omin voimin paikan päällä. Yhden pelastuslaitoksen säiliöautoon tuli sellainen tekninen vika, johon kutsuttiin ulkopuolinen autonasentaja avuksi ja säiliöauto on taas käyttökunnossa, pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoo tiedotteessaan.

Savunmuodostus on tällä hetkellä varsin vähäistä.