pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

Kak­so­set ja ystävät ovat nyt myös yhdessä yrit­tä­jiä – Haa­pa­ran­nal­la kah­vi­laa pitävät Laura Kvist ja Johanna Tal­ven­saa­ri ovat tot­tu­neet ja­ka­maan kaiken pie­nes­tä asti

Kaikki syntyy yhteispelillä, esimerkiksi laskiaispullien eli semlojen tekeminen. Laura Kvist ja Johanna Talvensaari jakavat työvuoronsa molempien perheiden mukaan joustavasti.
Kaikki syntyy yhteispelillä, esimerkiksi laskiaispullien eli semlojen tekeminen. Laura Kvist ja Johanna Talvensaari jakavat työvuoronsa molempien perheiden mukaan joustavasti.
Kuva: Hannele Kenttä

Kemissä syntyneet Laura Kvist ja Johanna Talvensaari ovat olleet ystäviä niin kauan kuin voivat muistaa. Identtisille kaksosille hieno asia on, että kaveri ja apu ovat aina lähellä.

– Kouluaikana vanhempien ei koskaan tarvinnut auttaa meitä läksyjen lukemisessa, koska pystyimme kuulustelemaan läksyt toisilta, kaksoset muistelevat opintietään.