Kolumni: Eiköhän tämä taas tästä

Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set häi­rit­se­vät lii­ken­net­tä Ro­va­nie­mel­lä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kaksi sai­raa­laa säi­ly­tet­tä­vä

Hyvinvointialueen myötä Lapissa reilut 7 000 työntekijää siirtyy kunnista alueen palkkalistoille. Asukkaat saavat palvelun hyvinvointialueelta, koska kunnan vastuulla ei ole enää 2023 alusta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi. Toki kuntien kanssa tulee säilyttää yhteistyön edellyttämät yhteistoimintarakenteet, toimintamallit ja yhteistyön edellyttämä tiedonkulku.

Lapin alueen hyvinvointiasioita käsittelee ja päättää jatkossa vaaleilla valittu 59 henkilön aluevaltuusto. Lisäksi perustetaan työryhmiä, lautakuntia ja jaostoja. Aluevaltuusto vastaa perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, lasten-, nuorten ja ikääntyvien palveluista, työikäisten palveluista, mielenterveys- ja päihdepalveluista, oppilas- ja opiskelijahuollosta, pelastustoimesta sekä laajana kokonaisuutena terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.