Kaksi luot­ta­mus­hen­ki­löä jätti aloit­teen Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­jan Päivi Vauh­ko­sen työ­suh­teen pur­ka­mi­ses­ta – kuu­le­mi­nen tiis­tai­na, syyt­teet tulivat yl­lä­tyk­se­nä

Pelkosenniemen kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen kertoo, että hänet halutaan erottaa virastaan.
Pelkosenniemen kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen kertoo, että hänet halutaan erottaa virastaan.
Kuva: Katja Palmqvist


Pelkosenniemellä on tehty aloite kunnanjohtajan Päivi Vauhkosen virkasuhteen purkamisesta koeajalla. Aloitteen tekivät kunnanhallituksen jäsenet Antti Oikarinen (vas.) ja Elina Suopanki (Pelkosenniemen kylät).