Pääkirjoitus
Tilaajille

Kai­vos­ve­ro­tuot­toa on li­sät­tä­vä siellä, missä hai­tat­kin ovat

Suomi on Ruotsin ohella harvoja kaivosmaita, missä valtio ei peri kaivosyhtiöiltä erillistä kaivosveroa, vaan tyytyy tavallisiin yritysveroihin. Nyt tähän voi olla tulossa muutos. Jos VTT:n, Syke:n ja konsulttiyhtiö KPMG:n verotyöryhmä saisi päättää, Suomessa otettaisiin käyttöön yrityksen nettotulokseen perustuva kaivosvero, missä vero kohdistuisi kaivosyhtiön voittoihin.

Työryhmä selvitti valtioneuvoston tilauksesta hallitusohjelmaan kirjattua kaivosverouudistusta vertaamalla erilaisia kaivosten tuotantoon ja nettotuloon perustuvia veromalleja. Tuotannon määrään ja arvoon kohdistuvan eli niin kutsutun rojaltiveron etuja ovat tasainen ja ennustettava verotuotto sekä helppo toimeenpano, haittana taas kielteiset kannustevaikutukset investointeihin ja tuotantoon. Nettotuloon kohdistuvan veron edut ja haitat ovat päinvastaiset. Siinä verotuotto on suurempi, eikä se vaikuta samalla tavalla kannustimiin louhia mineraaleja.