Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kai­vos­lain uu­dis­tus huo­let­taa

Kaivoslaki on ollut kommenttikierroksilla. Nyt keskustellaan sitä, miten lakiluonnoshuomautuksiin vastataan ja millaiseksi laki lopulta asetetaan. Me pidämme Suomen luonnonsuojeluliiton huomautuksia tärkeinä.

Kaivoslupaa ei saa myöntää ennen ympäristövaatimusten täyttymistä. Lupaa harkittaessa tulee vertailla kaivoksesta aiheutuvia hyötyjä ja sen aiheuttamia haittoja eli tehdä intressivertailu. Lupien on oltava niin tiukkoja, etteivät vesistöt pilaannu. Kaivoksilta on edellytettävä veden suljettua kiertoa. Kaivoksia ei saa sijoittaa suojelualueille, eikä niin lähelle suojelualueita, että ne haittaavat suojelutavoitteiden toteutumista.