Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Kai­ku­kort­ti-toi­min­nal­le Ro­va­nie­men seudun mie­len­ter­veys­pal­kin­to

Palvelualuepäällikkö Merja Tervo vastaanotti Rovaniemen seudun mielenterveysseuran kunniakirjan.
Palvelualuepäällikkö Merja Tervo vastaanotti Rovaniemen seudun mielenterveysseuran kunniakirjan.
Kuva: Rovaniemen kaupunki
"Taide- ja kulttuuritoiminta ovat yhteydessä koettuun terveyteen, hyvän elämän kokemuksiin sekä pitkään ikään. "

Rovaniemen seudun mielenterveysseura on myöntänyt vuoden 2020 Rovaseudun mielenterveyspalkinnon Kaikukortti-toiminnalle.

Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja perheille, jotka ovat asiakkaana Rovaniemen kaupungin perusturvan palveluissa tai muussa Kaikukorttia jakavassa yksikössä ja yhteisössä. Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuri- ja urheilutapahtumiin sekä kulttuuri- ja liikuntapaikkoihin.

Mielenterveysseuran mukaan Rovaniemellä on pystytty Kaikukortin avulla lisäämään asukkaiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja -tapahtumiin. Ne ovat tuoneet asukkaille hyvää mieltä ja iloa monin eri tavoin. Kaikukortti-toiminnassa on Rovaniemellä mukana myös liikuntapalvelut ja eri liikuntajärjestöjä, mikä on tuonut Kaikukortin tarjontaan paljon käytetyn lisän.

Kaikukortti on saadun palautteen mukaan lisännyt asukkaiden yhdenvertaisuutta, ja kortin avulla on edistetty taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoisuutta. Kaikukorttia jaetaan muun muassa Neuvokkaan, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä etsivän nuorisotyön toimesta.

Rovaniemen seudun mielenterveysseura korostaa palkintoperusteluissaan, että taide- ja kulttuuritoiminta ovat yhteydessä koettuun terveyteen, hyvän elämän kokemuksiin sekä pitkään ikään. Sosiaalinen osallistuminen ja kulttuurin harrastaminen liitetään myös hyvään mielenterveyteen. Aktiivinen osallistuminen kulttuuritoimintaan lisää yhteisöllisyyttä, osallisuutta sekä vahvistaa luottamusta itseen että elämään.