Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ju­mis­kon voi­ma­lan pe­rus­kun­nos­tus on kes­key­tet­tä­vä

Lapin ely-keskuksen johtaja Timo Jokelainen toteaa, että Jumiskon voimalaitoksen  peruskorjaukseen ei tarvitse hakea lupaa aluehallintovirastolta (LK 23.3.). Säännöstelyhaittojen kehittämisselvitystä on tehty hyvässä yhteisymmärryksessä, kuten hän toteaa, mutta itse luvantarpeesta on syntynyt erimielisyys.

Pohjolan Voima Oy (PVO) pyysi 16.4. 2019 ely-keskukselta lausuntoa luvantarpeesta. Ely-keskus katsoi 3.6., että lupaa ei tarvita. Hanke ei elyn mukaan loukkaa yleistä eikä yksityistä etua, vaikka voimalaitoksen säännöstelyhaitoista oli tehty 117 henkilön allekirjoittama kuntalaisaloite syksyllä 2018. Tämä tuntuu ristiriitaiselta elyn lausunnossa.