Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Ju­lis­te­kil­pai­lus­sa us­kal­let­tiin unel­moi­da

Lions -klubien kansainvälinen rauhanjulistekilpailussa annettiin lapsille mahdollisuus keskustella rauhasta.

Tornio

Tornion kaupungin Kivirannan ja Kokkokankaan koulujen oppilaista yhteensä 138 osallistui kuluvan syyslukukauden aikana kansainvälisen Lions Clubs International-järjestön rauhanjulistekilpailuun ”Uskalla unelmoida”. Kilpailun järjestäjänä oli paikallinen LC Tornio Mamselli.

Rauhanjulistekilpailu on 11–13 -vuotiaiden koululuokille ja harrasteryhmille tarkoitettu kilpailu, jonka yhteydessä annetaan lapsille mahdollisuus keskustella rauhasta ja ilmaista näkemyksiään siitä kuvallisesti. Osallistuminen kilpailuun oli vapaaehtoista.