Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

"Jos ei kor­jaus­liik­kei­tä tehdä, kyllä nämä ny­kyi­set säännöt ovat pe­rin­ne­ka­las­tuk­sen saat­to­hoi­toa" – Te­no­joen ka­las­tus­sään­töön poh­dit­tiin uusia pa­ran­nuk­sia Uts­joel­la

Tenojoen kalastuksesta keskusteltiin Utsjoella lauantaina. Ministeriön mies merkkasi Utsjoella muistiin, mitä paikalliset haluavat esille neuvotteluissa Norjan kanssa.

Noin 40 Utsjoella kalastusoikeuksia omistavaa tai muutoin Tenon lohestuksen kanssa tekemisissä olevaa ihmistä pohti, miten lohen pyyntiä Norjan ja Suomen välisen rajajoen vesistössä tulisi säännellä. Maa- ja metsätalousministeriö valmistautuu näin neuvottelemaan Tenon kalastussäännön tarkistuksista norjalaisten kanssa.

Ministeriön neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste etualalla merkkaa muistiin, mitä kuulee taustalla puhuvan Väinö Guttormin esittävän eväiksi sääntöneuvotteluihin.
Ministeriön neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste etualalla merkkaa muistiin, mitä kuulee taustalla puhuvan Väinö Guttormin esittävän eväiksi sääntöneuvotteluihin.
Kuva: Olli Miettunen

Heti alussa Antti Katekeetta otti puheenvuoron ja kysyi, mihin ministeriötä ja sen avukseen pestaamaa konsulttiyhtiötä tarvitaan välikätenä. Miksei lohenpyynnistä voisi sopia veden toista puolta kalastavien naapureitten kanssa suoraan?