Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Johtti hál­lan­te­ra­pev­ta veah­ke­ha ja movt­tii­dahttá hár­je­hal­lat

–Veajuiduhttin lea dakkár mii gáibida áiggi ja gierdevašvuođa, lohká Sunnamaarit Sara-Tornensis go bargobeaivi nohkan.

Son bargá hállan- dahje hupmanterapevtan Coronaria Terameri -fitnodagas ja johttá áššehasaid luhtte Muoná ja Eanodaga guovllus.

–Muhtumin máná giela ovdáneapmi sáhttá leat ovdamearkka dihte maŋŋonan, muhto terapevta sáhttá veahkehit, čilge son.

Dakkárat sáhttet leat jietnadaga, bustáva, logu dahje ivnni ovttasteami dasa masa galgá. Dahje jos lea váttis earuhit gokko lea alde ja mo lea vuolde.

Giella - dahje gulahallanváttisvuođaide laktásit gáttut ja jáhkut.

–Máŋggagielatvuohta ii automáhtalaččat dagat váttisvuođaid, deattuha Tornensis.

Jos vánhen lea fuolas mánnárávvehaga gielalaš ovdáneami čuovvumis, son ávžžuha vehá ráhkkanit dasa eandalii dalle jos divššár ii máhte sámegiela.

–Muhtumin máŋggagielat mánás soaitá váldit guhkit ovdal hállagoahtá, muhto de juksá seamma dási go ovttagielat mánná, muittuhan son.

Divššárin sáhttá háleštit ovddalgihtii ja soahpat ahte mánná oažžu vástidit sáme- dahje suomagillii.

–Iežan vásáhusa vuođul dajašin, ahte ovttasbargu divššárin leamaš buorre vuohki, rávve Tornensis.

Soaitá ahte muhtun sániid mánná máhttá buorebut sámegillii ja muhtun sániges buorebut suomagillii. Dárbbu mielde vánhen sáhttá jorgalit.

Jos lea fuolas iežas máná giela ovdáneamis, sáhttá váldit oktavuođa gieldda dahje gávpoga hállanterapevttain. Jos iežas gielddas ii leat dakkár, dávjá gielddain leat dábálaččat soahpamušat bálvalusaid birra.

Lagamus terapevtta birra sáhttá gulaskuddat omd. mánnárávvehagain, vai diehtá geasa riŋget.

Tornensis bargá dál dušše beare gáibideaddji veajuiduhttimin gosa beassá dušše ÁEL bokte.

Iežas boahttevuođa plánaid birra Tornensis ii daja nu olu.

–Dál lean dás barggus, muhto lean beroštuvvan gáiddusoktavuođa hállanterapiijas ja min suorggis leat juo geavahusas gáiddusterapiijat, dadjá Tornensis.

Loga eambbo:

Hállanterapiija birra Coronaria ruovttusiiddus

Suomagielat Papunet ruovttusiidu

Tästä on kyse

Saamenkielinen puheterapeutti

Sunnamaarit Sara-Tornensis työskentelee puheterapeuttina Coronaria Terameren kuntoutus- ja terapiapalveluissa Muonion ja Enontekiön alueella. Hän tarjoaa myös saamenkielistä puheterapiaa.

Hän on työskennellyt terveyskeskuspuheterapeuttina Inarin kunnassa, jolloin teki asiakaskäyntejä myös Utsjoen kunnan alueelle. Häntä kiinnostaa erityisesti kaksi- ja monikielisyys ja sen vaikutus lapsen kielenkehitykseen. Hän on suunnitellut ja valmistanut saamenkielistä puheterapiamateriaalia.