Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Joh­ta­mis­osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­tä poh­joi­ses­sa

Näkökulma

Johtaminen ja sen osaaminen on keskeinen lähtökohta ja aihe puhuttaessa yritysten ja organisaatioiden menestymisestä. Usein näiden kahden asian välille, johtaminen ja yrityksen menestys, voidaan laittaa yhtäläisyysmerkki. Hyvä johtaminen johtaa yritysten ja organisaatioiden kokonaisvaltaiseen menestymiseen.

Mitä johtamisosaaminen on ja miten sitä kehitetään? Kyseessä on laaja kokonaisuus, jonka osa-alueiden tarkka tunnistaminen tai mittaaminen on vaikeaa. Johtamisosaamisen kehittämisessä on tärkeää haastaa yrityksen tai organisaation yksittäinen johtaja (tai koko yritys/ organisaatio) pohtimaan johtamisosaamista ja käynnistämään toimia sen kehittämiseksi. Yhteinen keskustelu ja pohdinta voivat lisätä osaamisen jakamista ja tuottaa uusia yhteisiä avauksia.