JHL: Osassa kun­nis­ta on suun­ni­tel­tu päi­vä­hoi­to­yk­si­köi­den kes­kit­tä­mis­tä – "On ää­rim­mäi­sen tär­keää, että yksiköt pi­de­tään mah­dol­li­sim­man pie­ni­nä"

Ryhmien yhdistäminen luo valtavan määrän uusia lähikontakteja ja siten mahdollisuuksia tartuttaa koronavirus niin hoidossa oleville lapsille kuin heitä hoitavalle henkilökunnallekin, JHL:stä todetaan.

Varhaiskasvatuksessa lähikontaktia on mahdotonta välttää.
Varhaiskasvatuksessa lähikontaktia on mahdotonta välttää.
Kuva: Eeva-Maria Korhonen-Jokinen

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on huolissaan varhaiskasvatusalalla työskentelevien jäsentensä työturvallisuudesta koronaepidemian aikana.

JHL:n mukaan jäsenistöltä on kantautunut liittoon viestejä, joiden mukaan joissakin kunnissa joko harkitaan tai on jo ryhdytty toimiin päivähoidon yksiköiden keskittämiseksi yhteen suurempaan yksikköön.