Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Jät­tei­den vas­taan­ot­to­hin­nat nou­se­vat Ro­va­nie­mel­lä

Rovaniemen päättäjiä huolestutti se, ettei biojätteen korkea hinta kannusta kierrättämään.


Ruskon jätekeskus Oulussa. Napapiirin Residuum kuljettaa biojätteen jatkossa Ouluun mädättämöön, jossa niistä tehdään biokaasua.
Ruskon jätekeskus Oulussa. Napapiirin Residuum kuljettaa biojätteen jatkossa Ouluun mädättämöön, jossa niistä tehdään biokaasua.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kaupungin jätehuoltoyhtiö Napapiirin Residuum Oy:n vastaanottohinnat ja jätemaksutaksa muuttuvat. Muutokset koskevat jätelajikohtaisia vastaanottomaksuja.

Yhtiön mukaan kuljetus- ja käsittelykustannukset ovat nousseet, minkä vuoksi jätemaksuja täytyy korottaa. Esimerkiksi polttokelpoisen jätteen kuljetushinnat ja Oulun ekovoimalaitoksen vastaanottohinnat ovat nousseet huomattavasti.

Lisäksi jätteiden maksut nousevat yhtiön mukaan siksi, että toimintaa saadaan kehitettyä laadukkaammaksi ja kiertotalouden tavoitteiden mukaisesti.

Isoin korotus koskee biojätteen vastaanottotaksaa, sillä sen vastaanotto ja käsittely muuttuvat. Biojätteen vastaanotto siirretään Kuusiselän kaatopaikalta Alakorkaloon. Alakorkalosta biojätteet kuljetetaan jatkossa Ouluun mädättämöön, jossa niistä tehdään biokaasua.

Biojätteen tonnihinta nousee noin 87 eurosta 142,60 euroon. Muissa jätelajeissa korotukset ovat pienempiä. Esimerkiksi polttokelpoisen jätteen tonnihinta nousi noin 166 eurosta noin 180 euroon.

Biojätteen korkea hinnannousu herätti vastustusta Rovaniemen jätehuoltojaostossa, joka käsitteli hinnankorotuksia viime vuonna. Jaoston mukaan biojätteen ja polttokelpoisen jätteen kustannukset ovat liian lähellä toisiaan, mikä ei kannusta kierrätykseen. Jaosto esitti, että biojätteiden hinnankorotusta pienennättäisiin ja vastaavasti polttokelpoisen jätteen hintaa nostettaisiin enemmän.

Napapiirin Residuumin hallitus vastasi ehdotukseen pudottamalla hieman biojätteen hintaa, koska kierrätystavoitteen idea on vähentää hyödynnettäviä raaka-aineita polttokelpoisen jätteen joukosta. Toisaalta jätelain periaate on, että jätekustannukset tulee kohdistaa sinne, missä niitä syntyy. Merkittäviin kustannussiirtoihin biojätteen ja polttokelpoisen jätteen välillä ei lopulta ryhdytty, koska kustannukset eivät jakautuisi kuntalaisille tasapuolisesti. Jätehuoltomääräykset nimittäin velvoittavat biojätteen keräykseen vain kuntakeskuksessa, joten keräys ei ole kaikkien ulottuvilla.

Rovaniemellä monelle kuluttajalle tuttu pienerän minimimaksu säilyy ennallaan viidessätoista eurossa.