Tilaajille

Jat­ku­van met­sän­kas­va­tuk­sen puo­les­ta – Pro­fes­so­ri Timo Pukkala Itä-Suo­men yli­opis­tos­ta pa­nos­tai­si metsien tuot­ta­vuu­teen kuu­tioi­den sijaan

Avohakkuiden hiilidioksidipäästöt arvoitus. Hiilitaseenkin kannalta olisi parempi keskittyä tukkiin.

Metsälaki muuttui 2014 alussa. Sen jälkeen ei metsänomistajaa ole enää voinut pakottaa avohakkuisiin.

Virallisessa metsäpolitiikassa käänne koettiin kuusi vuotta myöhemmin. Ensin asia piti todeta hallitusohjelmassa. Siihen kirjattiin, että “Metsähallituksen mailla edistetään jatkuvan kasvatuksen menetelmää”.