Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Jär­ke­viä in­ves­toin­te­ja elin­voi­maan

Rovaniemen valtuusto päätti lopettaa (10.5.) erä- ja luontokulttuurimuseohankkeen suunnittelun ja eteenpäin viemisen. Kannatamme hankkeen mukaisia tavoitteita kehittää Rovaniemen museo- ja kulttuuripalveluja. Olemme myös tyytyväisiä, että tällaisia kunnianhimoisia kehittämistoimia suunnitellaan ja tulevaisuuteen luotetaan ja investoidaan. Se kertoo aidosta Rovaniemi-hengestä.

Kyseisen hankkeen puitteissa ei kuitenkaan ole edellytyksiä edetä. Tässä vaiheessa siihen on mahdotonta sitoutua etenkin, kun sekä hankkeen kustannukset että toiminta- ja hallinnointimalli ovat epäselviä ja mahdollisesti Rovaniemelle hyvinkin epäedullisia. Kaupungin talous ei anna edellytyksiä harkitsemattomiin investointeihin juuri nyt, eikä käyttötalouden osaltakaan ole odotettavissa muuta kuin lisääntyviä menoja. Lisäksi päätösvalta on museon osalta siirtymässä museosäätiölle, jolloin kaupungille jää vain maksajan rooli.