Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Jär­jes­töt ja yri­tyk­set vah­vem­min mukaan

Merkittävä osa julkisesti rahoitetuista palveluista tuotetaan ostamalla palvelu yrityksiltä tai järjestöiltä. Hankintoja tehdään näin vuosittain jopa yli 50 miljardilla.

Onnistunut kilpailutus takaa, että saamme laadukasta palvelua ja veronmaksajien diili maksetulle veroeurolle paranee. Yrityksillä on infrastruktuuri ja osaaminen tarjota myös julkisen sektorin kaipaamia palveluita, kunhan hankinnoissa edistetään reilua kilpailua. Pidän huolestuttavana ja epäreiluna, että kunta toimii pitopalveluna, ravintolana tai pesulana, jos samoja palveluita saisi hankittua esimerkiksi paikallisilta yrityksiltä.

Kilpailutusten tarkoituksena on turvata mahdollisimman hyvät palvelut kansalaisille parhaaseen hintaan. Siksi kilpailutuksia ei tulisi jättää tekemättä kiireen tai riittämättömien resurssien vuoksi. Kilpailutettavissa hankinnoissa tulisi pyrkiä siihen, että tarjoajien määrä lisääntyisi ja tehokkuus siten lisääntyisi.

Tutkimusten mukaan jopa puoleen julkisista kilpailutuksista osallistuu syystä tai toisesta enintään kaksi tarjoajaa. Ruotsalaistutkimuksen mukaan yhden kilpailijan lisääminen kilpailutuksessa laskee hankinnan hintaa jopa 10–20 prosentilla. Kyseinen tutkimus tehtiin siivousalalla.

Kilpailun lisääminen julkisissa hankinnoissa omaa potentiaalia jopa miljardiluokan säästöihin. Valtion menot tulevat olemaan lähivuosina noin 10 miljardia korkeammat kuin tulot. Hankintojen tehostaminen olisi erittäin tehokas ja inhimillinen keino velkaantumisen taittamiseen. Tietysti muitakin työkaluja tarvitaan.

Huomiota täytyy kiinnittää paikallisten järjestöjen ja yritysten mahdollisuuksiin päästä mukaan hankintoihin. Toimiva ostomenettely edellyttää sujuvaa vuoropuhelua yritysten kanssa. Hankintaosaamisen parantaminen mahdollistaa keskittymisen palveluiden laatuun. Se auttaa yrittäjiä yhä paremmin tarjoamaan palveluita, joita ostajataho todella kaipaa. Liian suuret hankintakokonaisuudet sulkevat pienet toimijat pois hankinnoista.

Seuraavan hallituksen tulee asettaa tiukat rajat kuntien ja muiden julkisyhteisöjen mahdollisuuksiin kilpailla yksityisten yritysten kanssa. Hankintoja on pilkottava sellaisiksi, että kaiken kokoisilla yrityksillä on mahdollisuus tehdä tarjous. Tämä on erittäin tärkeää, jos halutaan mahdollistaa pienten ja keskisuurten yritysten kasvaminen, jolloin ne työllistävät yhä useampia. Työstä saatavat tulot vaurastuttavat myös koko yhteiskuntaa.

 (kok.)