Jälleen viisi uutta ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­maa – tar­tun­to­ja on todettu Suo­mes­sa yh­teen­sä 5 880

Valtaosa sekä tartunnoista että kuolemista on edelleen todettu pääkaupunkiseudulla.

Helsinki

Suomessa on kuluneen vuorokauden aikana raportoitu viisi uutta koronaviruskuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 265 ihmistä.

Perjantaina kerrottiin niin ikään viidestä uudesta koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta.

Tartuntoja on todettu yhteensä 5 880. Uusia tartuntoja on perjantain jälkeen raportoitu 142. Perjantaina ilmoitettuja uusia tartuntoja oli 65 ja torstaina sata.

Tehohoitoa tarvitsevia potilaita on THL:n mukaan 45, eli sama määrä kuin perjantaina. Sairaalahoidossa on yhteensä 161 ihmistä, kun perjantaina hoitoa sai 169 ihmistä. Sairaalahoidossa olevien kokonaismäärä sisältää tehohoidossa olevat potilaat, eli osastohoidossa on yhteensä 116 ihmistä.

Väestöön suhteutettuna tapausten kokonaisilmaantuvuudeksi THL kertoo 106 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Helsinki edelleen tilastojen kärjessä

Suurin osa tautitapauksista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa niitä on 4 172. Näistä tapauksista yli puolet on todettu Helsingissä.

Seuraavaksi eniten tautitapauksia on todettu Espoossa ja Vantaalla. Espoossa tartuntoja on raportoitu 666 ja Vantaalla 683.

Niin ikään kuolintapauksista valtaosa, 215, on kirjattu Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella. Seuraavaksi eniten kuolemia on ollut Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella, jossa niitä on raportoitu 23.

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella ja Ahvenanmaalla kuolemia on ollut yhteensä 13 ja Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella kuolemia 11. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella on kuollut kolme potilasta.

Eniten sekä osasto- että tehohoidossa olevia on myös Hyksin alueella. Siellä tehohoidossa on 34 potilasta ja osastolla 103, eli yhteensä 137.

Kuolleisuus ei ole lisääntynyt

Eilen THL kertoi, että lähes 90 prosenttia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Suomessa kuolleista on yli 70-vuotiaita. Valtaosalla oli myös yksi tai useampi pitkäaikaissairaus, yleisimmin sydänsairaus tai diabetes. THL:n tiedot koskevat hieman yli 200:aa tapausta, eli aivan kaikista tietoja ei ole saatavilla.

Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kuolleisuutta Suomessa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa kuoli noin 14 000 ihmistä tammi-maaliskuussa, mikä on hieman vähemmän kuin yleensä.