PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Ja­lan­kul­ki­ja on nyt vain varjo muiden jou­kos­sa – Älä lähde liik­keel­le ilman hei­jas­tin­ta

Laki velvoittaa jalankulkija heijastimen käyttöön, mutta silti sen pukee vain joka toinen. Taajamien valaistuksissa jalankulkija jää helposti näkemättä

Jalankulkija ei erotu taustasta kaupungin valoissa aamu- ja iltahömärässä, mikäli hän ei käytä heijastinta
Jalankulkija ei erotu taustasta kaupungin valoissa aamu- ja iltahömärässä, mikäli hän ei käytä heijastinta
Kuva: Mikko Halvari

Jalankulkijat ja pyöräilijät erottuvat nyt erittäin huonosti kun lumi on sulanut ja keli on sateinen ja sumuinen. Liikkeelle ei kannata hämärän aikana lähteä ilman useampaakin heijastinta.

Kaupunkien ja taajamien valaistus ei tuo jalankulkijoille sen isompaa näkyvyyttä. Sitä vastoin katu- ja mainosvalot sekä puiden ja pensaiden varjot voivat jopa hankaloittaa havainnointia. Näkemiseen vaikuttavat myös valojen kunto sekä tuulilasin likaantuminen.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat arvioivat, että noin joka kuudes heijastinta käyttämätön, pimeällä onnettomuudessa kuollut jalankulkija olisi voinut pelastua, jos heijastin olisi ollut käytössä.

heijastimen_nakyminen2016_2
heijastimen_nakyminen2016_2
Kuva: Liikenneturva

Jalankulkijan on lain mukaan pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta. Lain velvoituksesta huolimatta taajamassa ja taajaman ulkopuolella vain joka toinen jalankulkija käyttää heijastinta.

Useampi heijastin parempi kuin yksi

Erilaiset heijastimet eivät ole toisiaan poissulkevia vaan toisiaan täydentäviä. Mitä useampia heijastimia käytetään, sen paremmin autoilija näkee pimeässä tai hämärässä kulkevan jalankulkijan. Molemmin puolin kiinnitetyt heijastimet auttavat autoilijaa hahmottamaan tiellä kulkijan myös leveyssuunnassa.

Heijastimia on vapaasti riippuvia, irrotettavia ja kiinteitä. Riippuva heijastin kiinnitetään polven korkeudelle niin, että se pääsee vapaasti heilumaan. Autoilija havaitsee parhaiten tien puoleiselle sivulle kiinnitetyn heijastimen. Riippuheijastimen pitää päästä heilumaan vapaasti ja näkyä sekä eteen, taakse että sivulle.

heijastimen_oikea_paikka2016
heijastimen_oikea_paikka2016
Kuva: Liikenneturva

Stretch- tai jousiheijastin kiinnitetään ensisijaisesti tien puoleiseen ranteeseen tai kyynärvarteen. Heijastimen voi kiinnittää myös sääreen, jos käytössä on useampia heijastimia.

Myös heijastinliivillä voidaan tehostaa näkymistä hämärässä ja päivänvalossa. heijastimia hankittaessa kannattaa varmistaa, että ne ovat CE-hyväksytyt ja että niistä löytyy EN-merkintä.