Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Jää­kä­ri­pri­kaa­tis­sa eletään edel­leen tiu­kas­ti ko­ro­na-ar­jes­sa – "Min­kään­lai­sia löy­sen­nyk­siä ei ole vielä tehty"

Jääkäriprikaatissa aiotaan jatkaa hyväksi havaittujen käytäntöjen toteuttamista myös korona-ajan jälkeen.

Jääkäriprikaatissa noudatetaan vielä tiukasti koronatoimia. Kuvassa Jääkäriprikaatin varusmiehiä maastolounaalla viime syksynä.
Jääkäriprikaatissa noudatetaan vielä tiukasti koronatoimia. Kuvassa Jääkäriprikaatin varusmiehiä maastolounaalla viime syksynä.
Kuva: Elina Melamies / arkisto

Jääkäriprikaatissa eletään edelleen tiukasti korona-ajan käytäntöjä noudattaen.

– Puolustusvoimissa ei ole tehty vielä minkäänlaisia löysennyksiä sen suhteen. Osastojaot, maskin käyttö, turvaetäisyyksien noudattaminen ja hyvä käsihygienia ovat asioita, jotka ovat kaikki ennallaan, Jääkäriprikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Mikko-Petteri Monola toteaa.