Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin vuoden suu­rim­paan har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu yli 1 170 hen­ki­löä – koronaa tor­ju­taan pi­tä­mäl­lä kuplat tii­vii­nä

Jääkäriprikaatin kuluvan vuoden suurin harjoitus, Puukko 20, järjestetään Sodankylä–Pokka–Tieva alueella 26.11.–4.12. Harjoitusjoukkojen kokonaisvahvuus on noin 1 170 henkilöä ja 320 ajoneuvoa.

Harjoitukseen osallistuu joukkoja Jääkäriprikaatista, Kainuun prikaatista, Lapin lennostosta, Maanpuolustuskorkeakoulusta, Ilmasotakoulusta, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta ja Sotilaslääketieteen keskuksesta sekä reserviläisiä.