Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Itä-Lap­pi haluaa Nor­jan-mal­lin koe­alueek­si Suo­mes­sa – Kirje val­tiol­le: "La­ki­sää­tei­set pal­ve­lut ovat vaa­ras­sa"

Kuntien mukaan tulevina vuosina niiden työntekijöistä jopa puolet jää eläkkeelle.

Itä-lapin kunnat toivovat valtiovallalta pääsyä Norjan-mallin pilottialueeksi Suomessa.
Itä-lapin kunnat toivovat valtiovallalta pääsyä Norjan-mallin pilottialueeksi Suomessa.
Kuva: Pekka Aho

Itä-Lapin kuntayhtymä esittää, että alueen kunnat pääsisivät Suomessa koealueeksi, jossa testataan Norjan-mallin toimivuutta Suomessa.

Norjan-mallilla tarkoitetaan aluepoliittista ohjelma, jossa lisätään vähemmän vetovoimaisten alueiden houkuttelevuutta asukkaille ja yrityksille. Itä-Lapin kuntien mielestä Suomessa pitäisi aloittaa kolmen vuoden mittainen kokeilu, jossa mallia testattaisiin Itä-Lapin kunnissa eli Savukoskella, Sallassa, Posiolla, Pelkosenniemellä ja Kemijärvellä.